APG Airlines (GP/275) - Malindo Air giá khuyến mãi Business Class xuất vé đến ngày 10FEB19

 

Chào Xuân Kỷ Hợi 2019 – Đặt vé hạng thương gia từ 29Jan19 – 10Feb19

Book GDS – Xuất Stock GP/275

 

Booking Period: 29Jan -10Feb19

Travel Period: 18Feb -15Nov19

 

Fly From Kota Kinabalu

Tawau * Kuching                                     Bussiness Class: All-in one way from 389RM

 

Fly from KLIA

Penand * Johor Bahru*Phuket                   Bussiness Class: All-in one way from 389RM

Langkawi * Singapore                               

 

Lubua * Bangkok * Jakarta                       Bussiness Class: All-in one way from 439RM

Yangon * Phnom Penh * Hanoi

Bangdung * Ho Chi Minh City

 

-          Mở stock vé cho Đại Lý BSP:

v  Cung cấp số IATA của Đại Lý BSP

v  Hệ thống GDS cần mở stock vé (số lượng)

 

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

 

 

Vu Duy Hai (Henry)

APG VIETNAM

Tel: +84 (28) 39 330 777 | Ext: 3226

Email: IBCS.sgn@transviet.com